Bemiddeling

 

Wat is bemiddelen?

 

Bemiddeling is een wettelijk erkende manier om, op een minnelijke wijze, samen op zoek te gaan naar oplossingen voor een conflict. Het is een bewezen, doeltreffende manier om op een snellere, goedkopere en duurzamere wijze conflicten aan te pakken. De bemiddelaar gaat met de betrokken partijen samen rond de tafel zitten. Dit betekent dus dat de bemiddelaar ook een partij is.

Je hebt zowel de buitengerechtelijke, vrijwillige bemiddeling als de gerechtelijke bemiddeling.

 


Waarom kiezen voor bemiddeling?

 

Bemiddeling kenmerkt zich door volgende punten:

- Objectiviteit;

- Onpartijdigheid / meerpartijdigheid;

- Vertrouwelijkheid;

- Vrijwilligheid;

- Snel;

- Goedkoper;

- Duurzamer;

- Herstel van de relatie(s).


Hoe gaan we te werk?

 

- Kennismakingsfase

 

In deze fase wordt er met de partijen kennis gemaakt. Bij voorkeur gebeurt dit samen met alle partijen. Kan eventueel ook individueel, maar gezamenlijk verkiest de voorkeur. In deze fase wordt het bemiddelingsprotocol toegelicht en ondertekend.

 

- Verkenningsfase

 

In deze fase hebben de partijen de mogelijkheid om hun verhaal te doen.

 

- Onderhandelingsfase

 

In deze fase wordt er gezocht naar de best mogelijke oplossingen voor alle betrokken partijen.

 

- Overeenkomst

 

Gemaakte afspraken worden in een document gegoten dat door beide partijen ondertekend wordt en kan ter homologatie voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank. Deze homologatie die geenszins verplicht is, heeft de gevolgen van een akkoordvonnis.

 


Vragen omtrent bemiddeling?

 

Hebt u verdere vragen omtrent het opstarten van een bemiddelingstraject - twijfelt u nog om een gerechtelijke procedure op te starten - heeft u geen idee wat de kosten / bijkomende kosten zijn, raadpleeg bovenaan onze tarieven of vraag deze via onderstaand contactformulier.