Personalia

 

Kelly Van Elslande (1984°) studeerde rechten aan de UA Antwerpen.

 

1) 2008 - 2009: Juriste bij de Raad van State in het Vreemdelingencontentieux.

 

2) 2009 - 2009: Adjunct-auditeur juriste bij de Hoge Raad voor de Justitie.

 

3) In 2011 - 2012 heeft zij een 'Bijzondere Opleiding Jeugdrecht' gevolgd via de Orde van Vlaamse Balies.

 

4) In 2015 voltooide zij de Opleiding Cassatie in Strafzaken via de Orde van Vlaamse Balies.

 

5) In 2018-2021 doceerde zij in het volwassenenonderwijs via Syntra Gent en Sint-Niklaas in de vakken deontologie - vastgoedpraktijk - (erf)recht.

 

6) 2020 door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als familiaal bemiddelaar, na een intensieve basisopleiding Bemiddelaar te hebben gevolgd via Pro Mediation en de specialisatie bemiddeling in Familiale Zaken via People Interaction. Inzake bemiddeling is zij aangesloten bij de VZW Uw Bemiddelaars (https://www.uwbemiddelaars.be)

7) Meester Van Elslande is ook erkend als gerechtelijk mandataris, zijnde voogd ad hoc en sinds 2017

                                                             is zij bewindvoerder zowel over de persoon als goederen van verschillende personen.  

"Ondertussen reeds 14 jaar actief als advocaat, met een eigen kantoor in Sint-Niklaas met de volgende specialisaties: personen & familierecht - jeugdrecht -vreemdelingenrecht - basis strafrecht-vastgoedrecht."